Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Jakie dokumenty będą potrzebne do wyceny maszyn i nieruchomości

Różnego rodzaju pożyczki i kredyty często są brane pod zastaw. Przy firmach na przykład to mogą być maszyny czy nieruchomości, ale aby rzeczywiście mogły one być zabezpieczeniem, to potrzebne będzie wykonanie ich wyceny. Taka wycena pozwoli określić ich wartość, gdyż jest to konieczne do tego, aby banki mogły przedstawić warunki udzielenia kredytu.

Taka wycena nie może być jednak przygotowana przez przypadkową osobę, a musi się nią zająć rzeczoznawca Poznań, mający odpowiednie uprawnienia do tego. Takich rzeczoznawców można na przykład znaleźć po podaniu w wyszukiwarce hasła szacowanie wartości maszyn i przejrzeniu zwróconych wyników. Przeważnie wycenę zaczyna się od przeprowadzenia oględzin, w czasie jakich sprawdzony zostanie stan techniczny urządzenia czy obiektu.

Konieczne również będzie dostarczenie dokumentów, które się będą różnić w zależności od tego, co jest wyceniane. W przypadku urządzeń między innymi będzie niezbędna faktura zakupu, dokumentacja rozruchowa czy specyfikacja techniczna. W niejednym przypadku konieczne też będzie pokazanie książki serwisowej czy deklaracji zgodności. Przy nieruchomościach podstawowymi dokumentami są odpis z ksiąg wieczystych oraz wypis z rejestru gruntów. Rzeczoznawcy przeważnie będą też oczekiwać wyrysów z map czy technicznej dokumentacji danego obiektu. W przypadku nietypowych nieruchomości niejednokrotnie będą też potrzebne inne dokumenty.

+Tekst Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY