Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Portal za pomocą którego można głosować na ptaka roku w kraju

Idea promowania ptactwa żyjącego na terenie Polski, jak i rozszerzania wiadomości o przyrodzie to coś, co jest koncepcją plebiscytu Ptak Roku. W bieżącej edycji wytypowane są takie ptaki polskie jak: Phasianus colchicus, Sylvia borin, Saxicola rubicola, Regulus regulus, coturnix coturnix, słowik rdzawy, trzcinniczek, Vanellus vanellus, Sylvia nisoria, Sitta europaea, oknówka, puszczyk, śmieszka, Hippolais icterina, Lophophanes cristatus, jerzyk, lerka, Emberiza schoeniclus, raniuszek oraz Anthus pratensis.

Strona nie tylko promuje konkurs oraz ukazuje to, jakie z gatunków ptaków są do wybrania. Można również pokrótce rozszerzyć własną bazę wiedzy o całym świecie, sprawdzając profile innych ptaków, a nie wyłącznie takich, jakie biorą udział w głosowaniu. Każdy z gatunków jest bardzo precyzyjnie scharakteryzowany.

Opisy obejmą: wygląd, występowanie, wiadomości na temat pokarmu, tryb życia, a także ciekawostki. Do każdego opisu dołączone są fotografie i bibliografia. Biorący udział w konkursie mogą w takim razie odnosić się do innych źródeł, aby rozszerzać w dalszym ciągu swoją wiedzę. W konkursie od 2022 roku zwyciężyły gatunki ptaków jakimi są: Emberiza citrinella, słowik szary oraz wilga zwyczajna. W czasie plebiscytu dana osoba może wytypować jedynie jeden gatunek ptactwa w ciągu 365 dni. Później punkty są liczone przez aplikację. Każdego roku coraz więcej użytkowników sieci oddaje głosy.

+Artykuł Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY